Targi edukacyjne w Pekinie

W początkach marca 2014 roku Kolegium Jagiellońskie TSW weźmie udział w wielkich targach edukacyjnych odbywających się w każdym półroczu w stolicy ChRL w Pekinie. Warto dodać, że w tym roku akademickim blisko pół miliona chińskich studentów studiuje za granicą. Liczba ta utrzymuje się od lat (z lekką tendencją wzrostową), stąd nasze wysiłki, aby uzyskać udział w tym olbrzymim rynku edukacyjnym.

O szczegółach naszego udziału w tych targach będziemy informować szczegółowo na bieżąco.