Rada powiernicza

Stosownie do obowiązującego w KJ-TSW Statutu, obecnie wszelkie najważniejsze uprawnienia dotyczące funkcjonowania Uczelni pozostają w kompetencji Rady Powierniczej. To Rada Powiernicza ma prawo powoływania i odwoływania rektora, prorektorów i kanclerza, podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące materialnych aspektów funkcjonowania uczelni. Także wyłącznym prawem Rady Powierniczej jest możliwość dokonywania wszelkich zmian w Statucie Uczelni.

Pięcioosobową Radą Powierniczą, powołaną w początkach 2013 roku, kieruje obecnie dr Jakub Piechota (do 15 listopada 2016 roku kierował prof. Grzegorz Górski)