Kadra uczelni

Nauczyciele akademiccy pracujący w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej reprezentują różne ośrodki i środowiska naukowe. Zapewnia to wszechstronność oraz szerokość horyzontów naukowych; daje możliwość konfrontowania różnorodnych poglądów, idei i stanowisk. W ten sposób najpełniej realizuje się zasada uniwersyteckiej wielonurtowości, która także studentom pozwala czerpać z szerokiego spektrum spojrzeń, ujęć, a także sporów.

Nasi uczeni wywodzą się ze środowisk akademickich Warszawy, Poznania, Lublina, Bydgoszczy i Torunia oraz z Rosji, Francji, Łotwy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Ich wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności decydują o poziomie kształcenia w uczelni.

Co bardzo ważne, niemal wszyscy nasi wykładowcy mają również wszechstronne doświadczenie praktyczne w reprezentowanych przez siebie obszarach zainteresowań. Oprócz pracy naukowo – dydaktycznej wykonywali w praktyce różnorodne zadania, ściśle związane z wiedzą teoretyczną. Dzięki temu, nasi studenci mają kontakt nie tylko z teoretykami, ale przede wszystkim z praktykami. Stąd nasza oferta studiów o profilu praktycznym znajduje odzwierciedlenie w doświadczeniu zawodowym pracowników naukowych.

Wśród naszych pracowników znajdują się m.in.:

Dr Joanna Górska-Szymczak - rektor KJ-TSW, radca prawny, absolwentka University of Cambridge, specjalistka w zakresie prawa europejskiego
Dr hab. Wojciech Gulin - prorektor KJ-TSW, psycholog, b. wojewoda włocławski,
Dr Wojciech Sławiński - prorektor KJ-TSW, specjalista w zakresie prawa wyznaniowego z praktyką w administracji publicznej,
Dr Ludwik Szuba - prorektor KJ-TSW, pedagog, były wiceprezydent Torunia, radny miejski,
Ks. prof. Jerzy Bagrowicz - profesor nauk humanistycznych i pedagogiki, pierwszy dziekan Wydziału Teologii UMK w Toruniu,
Prof. dr hab. Grzegorz Górski - adwokat, b. wiceminister w Urzędzie Rady Ministrów, b. członek Trybunału Stanu,
Prof. dr hab. Jan Wasilkowski - wybitny specjalista prawa międzynarodowego, wieloletni współpracownik resortu spraw zagranicznych,
Prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski - pedagog i artysta rzeźbiarz, od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
Prof. dr hab. Jan Wasilewski - fizyk, specjalista w zakresie zastoswań informatycznych,
Dr Przemysław Przybylski - pedagog, metodyka nauczania, radny wojewódzki,
Dr Karolina Górska - urbanista, absolwentka Harvard University, specjalista w zakresie polityki przestrzennej,
Paweł Szatkowski - adwokat, absolwent University of Leicester, specjalista w zakresie procedur sądowych i administracyjnych,
Dr Włodzimierz Wysocki - ekonomista, emerytowany oficer WP, z wieloletnią praktyką w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego,
Dr Adam Olechowski - politolog, emerytowany oficer WP, z wieloletnią praktyką w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego,
Dr Marceli Burdelski - politolog, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych w szczególności w Azji Wschodniej,
Dr Andrzej Potoczek - admistratywista, wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego,
Dr Zbigniew Szonert - były sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista w zakresie prawa administarcyjnego,
Dr Adam Strzelecki - specjalista w zakresie prawa finansowego, z wieloletnią praktyką w administracji publicznej,
Dr Jacek Przybojewski - specjalista w zakresie prawa karnego i kosntytucyjnego, z wieloletnią praktyką w służbie prokuratorskiej,
Dr Anna Garczewska - specjalistka w zakresie szeroko pojętego prawa prywatnego,
Dr Anna Więcławska - pedagog, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym,
Dr Dagna Czerwonka - pedagog, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym,
Dr Eugeniusz Suwiński - pedagog, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym,
Dr Karolina Wiśniewska - pedagog, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym,
Dr Wojciech Skotnicki - filozof i historyk, z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej,
Dr Lidia Chamarczuk - Mazurek - pedagog, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz w administracji publicznej,
Dr Ewa Dryglas - Komorowska - pedagog, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym,
Dr Maciej Kudła - pedagog, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
ppłk w s.s. SW Jacek Pekról - praktyk penitencjarny
Mgr Małgorzata Sławińska - nauczyciel nauczania zintegrowanego z wieloletnim doświadczeniem
Dr Paweł Antoszak - doktor nauk ekonomicznych, specjalista w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania regionami,
Prof. Dr Hab. Marian Bybluk - doktor nauk humanistycznych,
Dr Anna Garczewska - doktor nauk prawnych, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym,
Dr Mieczysław Kielar - doktor nauk wojskowych, specjalista w zagadnieniach sztuki wojennej, jak również strategii bezpieczeństwa i systemu bezpieczeństwa narodowego
Prof. Galyna Tarasenko - pedagog, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym,
Prof. Arkadi Sukhorukov - administracja