Władze uczelni

Rektor
Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej
dr Joanna Górska - Szymczak LLM

Prorektor ds. dydaktycznych i naukowych
dr hab. Wojciech Gulin

Prorektor ds. studencki
dr Wojciech Sławiński

Prorektor ds. ogólnych
dr Ludwik Szuba

Kanclerz
mec. Elżbieta Górska