Płatności

Pytania w sprawie płatności należy kierować do właściwych dziekanatów.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Bank BGŻ o/Toruń
nr konta: 42 2030 0045 1110 0000 0262 6400

w tytule wpłaty: IMIĘ, NAZWISKO, KIERUNEK STUDIÓW, FORMA STUDIÓW - OPŁATA