Spotkanie z absolwentem Cambridge

15 kwietnia 2012 odbyło się spotkanie z Pawłem Szatkowskim LL.M., absolwentem Cambridge University oraz University of Leicester, nt. Modelu i standardów kształcenia w zachodnioeuropejskich szkołach wyższych.