Sąd Historii nad min. Józefem Beckiem

Termin 23  marca br. godz. 13.oo

Miejsce - Toruń – Sala konferencyjna Centrum Targowego na Bydgoskim Przedmieściu, ul Szosa Bydgoska 3

Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych historią i polityką, promocja spotkania w środkach masowego przekazu - transmisja w Telewizji Toruń, która później udostępni nagranie cyfrowe do szerszego obiegu.

Organizatorzy: Kolegium Jagiellońskie Toruńskiej Szkoły Wyższej, Fundacja gen. Elżbiety Zawackiej, Katolickie Liceum Akademickie im. Władysława Jagiełły,

Kancelaria Adwokacko–Radcowska COGITO sp. p.

Pomysł sądu powstał w związku z dyskusjami jakie wywołałaksiążka redaktora Zychowicza poświęcona krytyce polityki min. J. Becka w 1938/39 roku.

Rozprawa odbywa się z udziałem ławy przysięgłych w formie amerykańskiego moot court.

Organizatorzy przewidują zaproszenie  następujących osób do wystąpień w trakcie pracy sądu

Sędzia:  Prof. dr hab.  Grzegorz Górski STS

Prokurator : red  Piotr Zychowicz

Adwokaci : Prof. dr hab. Romuald Szeremietiew, Prof. Dr hab. Mariusz Wołos

Przebieg rozprawy:

- wprowadzenie i wyjaśnienie zasad pracy sądu – 5 minut

- akt oskarżeniawraz z uzasadnieniem – 15 minut

- odpowiedź na akt oskarżenia – 15 minut

- replika - do 10 minut

- duplika - do 10 minut

- ponowna replika – do 10 minut

- ponowna duplika – do 10 minut

- mowy końcowe – 2 x 10 minut

- narada ławy – max. 30 minut

- ogłoszenie werdyktu ławy i wyroku sądu

Całość ok. 2,5 godziny

Skład ławy przysięgłych m.in.:

Uzupełnienie nazwisk do składu ławy przysięgłych:

1. Jan Wyrowiński - wicemarszałek senatu

2. Dr Zbigniew Girzyński - poseł,

3. Dr Witold Waszczykowski - poseł, b. wiceminister spraw zagranicznych

4. Ryszard Reiff - sędzia Sadu Rejonowego w Toruniu

5. Dr Jan Parys Rektor Kolegium Jagiellońskiego - Toruńskiej Szkoły Wyższej

6. Prof. Krzysztof Mikulski - wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

7. Prof. Adam Sudoł - dyrektor Muzeum Dyplomacji w Bydgoszczy

8. Dr Paweł Bromski - rektor Wyższej Szkoły Stosunków międzynarodowych i Amerykanistyki

9. Katarzyna Minczykowska - Targowska - wiceprezes Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej

10. Joanna Górska - Szymczak - Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa

11. Maciej Stawiski - uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego

12. Jacek Sadowski - uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego

Obradami ławy przysięgłych kieruje przewodniczący Sądu.

Werdykt rady zapada jeśli przynajmniej osiem osób wyrazi podobne stanowisko tzn. winny/niewinny. Jeśli inny rozkład głosów to brak werdyktu.

Ława odpowiada na następujące pytania:

1. Czy przyczyną wybuchu II wojny światowej były błędy popełnion przez min. Józefa Becka, czy bez względu na te błędy agresywna polityka Hitlera i Niemiec,

doprowadziłaby do wybuchu wojny?

2. Czy polityka zagraniczna Józefa Becka przyczyniła się do tego, że wojna polsko –niemiecka wybuchła 1 września 1939 roku?

3. Czy istniały po stronie polskiej możliwości, aby nie dopuścić by II wojna światowa rozpoczęła się od wojny polsko – niemieckiej?

Prokurator i obrońca konstruują swoje wystąpienia w taki sposób, aby naprowadzały one na odpowiedzi na wskazane pytania.

Patronaty medialne:

telewizyjny – Telewizja Toruń

radiowy – Radio PiK

prasowy – Gazeta Pomorska, Teraz Toruń, Poza Toruń