Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie, jakości kształcenia na kierunku „administracja” w Kolegium Jagiellońskim

Z wielką satysfakcją informujemy, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną na opinię w sprawie oceny programowej na kierunku „administracja:": prowadzonym w Kolegium Jagiellońskim –TSW na Wydziale Nauk Społecznych.

Zarówno pozytywna ocena dla kierunku "administracja", jak również przyznanie uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na unikalnym w skali kraju kierunku administracyjno - ekonomicznym dowodzi, wysokiej oceny dla naszej pracy ze strony Polskiej Komisji Akredytacyjnej jak i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

>>Decyzja PKA<<