Polska resocjalizacja, a stowarzyszenia

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z Panią Joanną Nowicką – Prezesem Stowarzyszenia Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym oraz więźniami Zakładu Karnego w Warszawie Bemowie, które odbędzie się w siedzibie Kolegium Jagiellońskiego -Toruńskiej Szkoły Wyższej w dniu 30 maja 2015 roku o godzinie 12.30 w sali nr 14.

Podczas wizyty przybliżona zostanie misja stowarzyszenia, w strukturach którego więźniowie pomagają dzieciom i tym samym wspomagają ideę otwartości więzień. Spotkanie pomoże odpowiedzieć na kluczowe pytanie dotyczące osób pozbawionych wolności. Czy ich działalność w stowarzyszeniu to koniunkturalizm czy potrzeba serca? Spotkanie zostało wpisane w formułę realizacji efektów kształcenia studentów pedagogiki o specjalności resocjalizacja i aktywizacja społeczna oraz pracy Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJ-TSW.

Udział w spotkaniu zapewne będzie stanowił ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe.