Planck Summit

30 września br. swoje kolejne seminarium w Toruniu rozpoczynają astrofizycy zaangażowani we wspólny projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Amerykańskiej Agencji Kosmicznej (NASA) – projekt satelity Planck.

Kierownictwo naukowe seminarium sprawuje związany z Kolegium Jagiellońskim  prof. Krzysztof Górski NASA (Jet Propsulsion Laboratory, Pasadena, Kalifornia). Wśród uczestników seminarium będzie ponad 25 uczonych z wiodących ośrodków naukowych w Europie, Ameryce oraz w Azji.

Ten powrót uczestników projektu Plancka do Kolegium Jagiellońskiego, to wielkie wyróżnienie dla naszej Uczelni. W najbliższym czasie Kolegium Jagiellońskie przedstawi kolejne inicjatywy w tym obszarze naukowym.