NOWOŚĆ! Studia magisterskie administracyjno - ekonomiczne!

Z ostatniej chwili !!!!!!!!

Polska Komisja Akredytacyjna mówi TAK
dla nowego kierunku studiów w KJ-TSW !!!!

Z wielką satysfakcją informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek naszej Uczelni, o uruchomienie nowego kiedunku studiów. Będziemy zatem prowadzić 

studia drugiego stopnia na kierunku administracyjno – ekonomicznym.

Jest to unikalna w skali kraju propozycja, przygotowana z myślą o wszystkich planujących karierę zawodową w obszarze szeroko pojętego zarządzania zarówno w biznesie (business management), jak i w instytucjach publicznych (public management).
Opinia PKA oznacza, iż już w chwili obecnej możemy prowadzić wstępną rekrutację na ten kierunek studiów.

>>Uchwała PKA<<

>>Decyzja ministerstwa<<

Zapraszamy!
NOWOŚĆ !
Studia magisterskie administracyjno – ekonomiczne