Nasz Wykładowca dr Witold Waszczykowski Ministrem Spraw Zagranicznych

wwaszczykowski
Foto: PAP/Paweł Supernak

Serdecznie gratulujemy wieloletniemu Wykładowcy Kolegium Jagiellońskiego - Toruńskiej Szkoły Wyższej dr Witoldowi Waszczykowskiemu objęcia funkcji Ministra Spraw Zagranicznych w nowym Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej.

Życzymy Panu Ministrowi Waszczykowskiemu sukcesów w realizacji niezwykle odpowiedzialnych zadań.

Jednocześnie  jako społeczność Akademicka Kolegium Jagiellońskiego-Toruńskiej Szkoły Wyższej dziękujemy Panu Ministrowi za wiele lat niezwykle owocnej współpracy.