Konkurs na program readaptacji społecznej skazanych


Konkurs na program readaptacji społecznej skazanych

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy zaprasza aktualnych i byłych studentów oraz funkcjonariuszy i pracowników jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego do udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszych merytorycznie programów resocjalizacji skierowanych do grup skazanych wyodrębnionych ze względu na wspólne potrzeby.

Zadaniem uczestników jest opracowanie kompletnego programu dotyczącego jednego z obszarów problemowych diagnozowanych w środowisku skazanych, programu z zakresu: przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom, integracji rodzin, kształtowania umiejętności społecznych oraz kształtowania umiejętności poznawczych. Najlepsze programy zostaną nagrodzone i włączone do oferty programowej realizowanej w bydgoskich jednostkach.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o kontakt z dziekanatem pedagogiki.