Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa rozwija współpracę międzynarodową

W najbliższych dniach delegacja Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej udaje się z wizytą do Winnicy na Ukrainie. Podczas tej wizyty planowane jest podpisanie umowy o współpracy naszej Uczelni z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. M. Kociubińskego. Nastąpi także uzgodnienie współdziałania naszych Uczelni w zakresie wymiany kadry naukowej, wymiany studentów, wspólnych projektów naukowo – badawczych, wspólnych przedsięwzięć wydawniczych oraz organizacji wspólnych konferencji naukowych.