Inauguracja roku akademickiego 2016/2017


Rektor i Rada Powiernicza
Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2016/2017.

Uroczystość odbędzie się w dniu 8 października 2016 r. o godzinie 11:00 w Auli Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej przy ul. Jęczmiennej 23.

Wykład Inauguracyjny wygłosi prof. Grzegorz Górski.

 
dr Joanna Górska – Szymczak
Rektor Kolegium Jagiellońskiego


 
Program inauguracji roku akademickiego 2016/2017
w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej
Sobota: 8 października 2016 r., Aula KJ-TSW (II piętro, ul. Jęczmienna 23)

10:45
 • przybycie Gości, Absolwentów i Studentów do Auli
11:00
 • Rozpoczęcie uroczystości
 • Wejście orszaku
 • Hymn Narodowy
 • Otwarcie uroczystości i powitanie Gości
 • Wystąpienia zaproszonych gości
 • Wystąpienie JM Rektor KJ-TSW dr Joanny Górskiej-Szymczak – powołanie członków Konwentu KJ-TSW
 • Wręczenie wyróżnień za wieloletni wkład w rozwój KJ-TSW dla Pracowników Uczelni
 • Wręczenie dyplomów Absolwentom Rocznika 2016 KJ-TSW
 • Wręczenie nagród najlepszym studentom w roku akademickim 2015/2016
 • Immatrykulacja – ślubowanie i wręczenie listów gratulacyjnych studentom I roku
 • Wykład inauguracyjny prof. Grzegorza Górskiego pt. „Odzyskanie niepodległości 1918 i 1989”
 • Gaudeamus igitur
 • Zakończenie uroczystości