Feedback – wgląd i muzykoterapia

28 kwietnia 2012 zapraszamy na wykład p. Adama Zemełki nt.
Feedback – wgląd i muzykoterapia. Metody wychowawcze Pitagorasa.
Wykład rozpocznie się o godz. 9.00 (s. 18).