Czy można zaprojektować „poprawę” człowieka?

Na to pytanie odpowie dr Agnieszka Szatkowska podczas spotkania w KJTSW w dniu 17.05.2014 o godz. 13.00

Zapraszamy na spotkanie z Panią dr Agnieszką Szatkowską, wychowawcą penitencjarnym i rzecznikiem prasowym Aresztu Śledczego w Toruniu, która przedstawi możliwości „poprawy” człowieka w izolacji i podzieli się doświadczeniami w tym zakresie. Spotkanie przygotowane zostało w ramach zajęć z przedmiotów specjalnościowych - resocjalizacja i aktywizacja społeczna - oraz pracy Koła Resocjalizacyjnego. Podczas wizyty studenci wezmą udział w zajęciach praktycznych z autentyczną dokumentacją penitencjarną w zakresie projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych i stosowania odpowiednich metod wychowawczych.