10 powodów dla których warto studiować


10 powodów,
dla których warto studiować
w Kolegium Jagiellońskim –
Toruńskiej Szkole Wyższej
 
Atrakcyjna oferta edukacyjna.
Oferujemy atrakcyjne studia na 12 kierunkach, oddajemy do dyspozycji studentów ponad 100 specjalności. U nas to student może dowolnie kształtować specjalność na wybranym kierunku studiów, dostosowując ją do swoich zainteresowań i potrzeb rynkowych.

Dobre wykształcenie.
W efekcie zastosowania tego elastycznego i dostosowanego do potrzeb studentów modelu studiów, kształcimy ludzi, którzy po zakończeniu studiów z łatwością odnajdują się na rynku pracy.

Gwarantowana wysokość opłat.
Student rozpoczynając naukę w KJ-TSW może być pewien, że opłaty za te studia nie będą ulegały zmianie w ich trakcie. Podpisując umowę o studiowanie student naszej uczelni wie, ile będzie płacił w kolejnych latach. My nie zaniżamy czesnego na pierwszym roku, po to, aby z nawiązką odebrać udzielony rabat na kolejnych latach studiów.

System stypendialny.
Każdy student KJ-TSW ma szansę na otrzymanie atrakcyjnego stypendium. System stypendialny w naszej uczelni pozwala uzyskiwać kwoty stypendiów nawet przewyższające wysokość opłat za studia. Dlatego studiując w KJ–TSW można zyskiwać potrójnie: uzyskać atrakcyjne wykształcenie, uzyskać wysokie stypendium i zdobywać doświadczenie zawodowe pracując w okresie studiów.

Dogodna organizacja studiów.
Studenci pracujący uzyskują wsparcie w postaci dogodnej dla siebie organizacji toku studiów. Wychodzimy na przeciw ich potrzebom rozumiejąc, iż ich determinacja i wysiłek łączenia edukacji i pracy, często nieunikniony ze względów życiowych, zasługuje na wszelką pomoc.

Indywidualne podejście do studenta.
Studenci w KJ-TSW objęci są indywidualną opieką naszych nauczycieli akademickich. Inaczej niż w wielkich uczelniach, nie są anonimowymi numerami w kartotekach. Są podmiotami, a opiekunowie studentów dbają o to, aby jak najlepiej ukierunkować ich zapał do nauki.

Nasz student naszym klientem.
Studenci KJ-TSW są klientami naszej prywatnej instytucji. Załatwiając sprawy w dziekancie są podmiotowo traktowani przez administrację uczelni, a nie jak petenci bezdusznej machiny biurokratycznej charakterytycznych dla wielkich uczelni.

Satysfakcja gwarantowana.
Z powyższych powodów studenci KJ-TSW wyrażają w anonimowych ankietach, niemal stuprocentowe zadowolenie z poziomu nauczania, kompetencji nauczycieli akademickich oraz z racji przydatności życiowej przekazywanej im w naszej uczelni wiedzy.

Przyjazna atmosfera.
W tych samych anonimowych badaniach studenci wyrażają również niemal stuprocentowe zadowolenie z atmosfery panującej na uczelni, z współpracy z pracownikami naukowymi oraz z administracją uczelni.

Nieustanny rozwój.
Studenci KJ-TSW są integralną częścią dynamicznej, innowacyjnej i ambitnej uczelni, która przez ostatnie lata udowodniła, że z determinacją zmierza do stworzenia prestiżowego środowiska naukowego.