Zmiany w Toruńskim Kole Terenowym Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego działającego przy KJ-TSW

W dniu 16 października 2016 r. w Kolegium Jagiellońskim TSW w Toruniu odbyło się Walne Zebranie członków Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Podczas zebrania wybrano członków zarządu i komisję rewizyjną. Prezesem koła został wykładowca i dotychczasowy opiekun koła ppłk SW Jacek Pekról, zastępcą prezesa wybrano mgr Zuzannę Złocką (absolwent KJ-TSW, obecnie pracownik instytucji opiekuńczo-wychowawczej), sekretarzem zarządu została mgr Monika Jasińska (absolwent KJ-TSW, obecnie pracownik instytucji resocjalizacyjnej). W skład Komisji Rewizyjnej weszli studenci KJ-TSW: Wiesława Tatera, Aleksandra Wiśniewska i Jagoda Paczkowska. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z dotychczasowej działalności koła oraz zatwierdzono program działania na rok akademicki 2016-2017. Koło ma w planach wizyty studyjne w: zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla bezdomnych, ośrodku readaptacyjnym, Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej oraz uczestnictwo w XI sympozjum naukowym Służby Więziennej w Zakładzie Karnym nr1 w Grudziądzu pt. „Kobieta w izolacji” , organizację mityngu otwartego „Anonimowych Alkoholików”, organizację debaty resocjalizacyjnej z udziałem rzecznika prasowego i wychowawcy z Aresztu Śledczego w Toruniu,  organizację spotkań z Prezesem Stowarzyszenia „Azyl” oraz kadrą penitencjarną i więźniami na terenie uczelni.