Żegnamy prof. dra hab. Zbigniewa Węgierskiego

Z ogromnym żalem społeczność Toruńskiej Szkoły Wyższej żegna
prof. dra hab. Zbigniewa Węgierskiego
wspaniałego wykładowcę i wychowawcę studentów, człowieka wielkiej wiedzy, a jednocześnie skromności i życzliwości.
Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy szczerego współczucia.
Profesorze, dziękujemy, że był Pan z nami.
władze, studenci i pracownicy
Toruńskiej Szkoły Wyższej
16 kwietnia 2012