Zapraszamy na studia podyplomowe w KJ–TSW

Zapraszamy na studia podyplomowe w KJ–TSW

Zajęcia rozpoczynamy już w lutym 2015 roku!

Zgodnie z zapowiedziami informujemy, iż począwszy od lutego 2015 roku uruchamiamy studia podyplomowe. Wszystkie studia podyplomowe prowadzone w KJ – TSW będą trwały dwa semestry i zakończą się w grudniu 2015 roku.

W chwili obecnej zapraszamy na następujące studia podyplomowe:

>>ASYSTENT RODZINY<<
>>EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA<<
>>EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA<<
>>RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA<<
>>SOCJOTERAPIA<<
>>STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ<<

W załączeniu przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące programów studiów oraz ich warunki finansowe.
Wszystkie z w/w studiów kończą się wydaniem dyplomów ukończenia studiów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i podjęcia nauki w naszej uczelni.