Zajęcia z metodyki resocjalizacji w Zakładzie Poprawczym w Koronowie

W dniu 25 października 2015 roku studenci KJ-TSW i członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego odbędą kolejną wizytę studyjną w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie. Zapoznają się ze strukturą i zadaniami zakładu, poznają metody i środki oddziaływań resocjalizacyjnych oraz sposoby projektowania oddziaływań poprawczych. Podczas spotkania z wychowawcami zakładu studenci będą mieli możliwość zaznajomienia się ze specyfiką ich pracy oraz z wymaganiami stawianymi przed kandydatami na to stanowisko. Wizyta wzbogaci posiadane już doświadczenie edukacyjne i zawodowe studentów i kadry uczelni.