Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej

3 marca 2012 odbył się wykład dr Karoliny Gawron-Tabor:
„Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2011”