Władze UMK zaniepokojone naszym rozwojem!

Podczas marcowego posiedzenia Senatu UMK, Rektor tej Uczelni poświęcił wiele czasu naszym działaniom i nowym inicjatywom. W szczególności Rektor UMK docenił naszą dynamikę, wyrażającą się w uruchamianiu nowych kierunków studiów.

Jak ważnym zagadnieniem okazały się dla Senatu UMK nasze działania dowodzi fakt, iż poświęcono temu problemowi nie mniej uwagi, niż tragicznej sytuacji Uniwersytetu i rekordowemu deficytowi finansowemu (ok. 23 mln zł. w 2012 roku).

Dostrzeżenie nas jako zagrożenia, przez jedną z największych Uczelni w Polsce, odczytujemy jako wielkie wyróżnienie oraz zachętę do dalszej, ciężkiej pracy.