VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe

 
Patronat naukowy KJ-TSW nad VII Ogólnopolskim Seminarium Naukowym zorganizowanym przez Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu.


W dniach 23-24 października 2014 roku w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu obędzie się VII seminarium naukowe w ramach cyklu tematycznego „Kobieta w izolacji. Zatrudnienie skazanych – ważny czynnik w procesie resocjalizacji, sposób na przetrwanie wyroku czy perspektywa na przyszłość?”. Seminarium, po raz kolejny zostanie objęte patronatem naukowym przez Kolegium Jagiellońskie TSW.

Głównym celem seminarium będzie wymiana doświadczeń praktyków resocjalizacyjnych z kadrą naukową. W seminarium wezmą udział przedstawiciele świata naukowego z Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz przedstawiciele resortu więziennictwa, sędziowie, przedstawiciele policji, przedstawiciele opieki kuratorskiej. Gośćmi seminarium będą także studenci Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej.

Zapraszamy!