V Forum Prac Dyplomowych

Tradycją naszej uczelni jest czerwcowe Forum Prac Dyplomowych - prezentacja efektów pracy najlepszych seminarzystów. W tym roku już po raz piąty będziemy mieli okazję poznać najciekawszą problematykę podejmowaną na seminariach dyplomowych. Uczestnicy Forum, najlepsi seminarzyści w r. ak. 2014/2015, podzielą się także swoimi doświadczeniami związanymi z przygotowaniem pracy dyplomowej.

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych tym, jak przygotować dobrą, interesującą i zasługującą na wyróżnienie pracę dyplomową.

V Forum Prac Dyplomowych rozpocznie się o godz. 12.00 (sala 4).