Uroczyste poświęcenie nowej siedziby Kolegium Jagiellońskiego

17 sierpnia odbyła się uroczystość poświęcenia nowej siedziby Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej. Tego niezwykle dla nas ważnego aktu dokonał ks. prałat Daniel Adamowicz, dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej.

W uroczystości wzięli udział m.in. pan senator Jan Wyrowiński – wicemarszałek Senatu, pan poseł Zbigniew Girzyński, pan Piotr Całbecki -  marszałek województwa kujawsko pomorskiego, panowie Zbignie Fiderewicz i Zbigniew Rasielewski – wiceprezydenci Torunia, panowie Jacek Kowalski, Ludwik Szuba, Karol Wojtasik i Wojcicech Klabun – radni Miasta Torunia, pan Przemysław Przybylski – radny wojewódzki oraz pan Grzegorz Borek – doradca zarządu województwa, a także liczne grono Przyjaciół i Pracowników Kolegium Jagiellońskiego. Dziękując wszystkim uczestnikom serdecznie za udział w tym wydarzeniu, wyrażamy wdzięczność zwłaszcza za niezwykle budujące słowa skierowane do  władz Uczelni podczas uroczystości przez panów Jana Wyrowińskiego, Piotra Całbeckiego i Zbigniewa Fiderewicza.

Poniżej zamieszczamy także listy skierowane do Przewodniczącego Rady Powierniczej Kolegium Jagiellońskiego prof. Grzegorza Górskiego przez Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego oraz Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.

mzpc