Uczelniane Koło PTP na Zebraniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Kaliszu

2017-02-07

W dniu 02 Lutego 2017 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyło się Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. W zebraniu uczestniczył wykładowca KJ-TSW Jacek Pekról będący członkiem Zarządu Głównego i Prezesem Koła Terenowego PTP działającego na naszej uczelni.  Podczas zebrania ustalono najważniejsze kwestie dotyczące zasad działania PTP w 2017 roku, w tym Walnego Zebrania Wyborczego.