Twórcza resocjalizacja w praktyce

W dniu 25 października 2015 roku studenci i członkowie PTP przy KJTSW odbyli kolejną wizytę studyjną w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie.

Wizyta rozpoczęła się wykładem i pokazem multimedialnym Pana Macieja Leciejewskiego. Dyrektora placówki. W trakcie wykładu i prezentacji przekazano informacje na temat zadań i struktury zakładu oraz przedstawiono metody oddziaływań resocjalizacyjnych, w tym efekty realizacji nowoczesnej koncepcji twórczej resocjalizacji prof. Marka Konopczyńskiego. Na wzór poprzedniej wizyty zajęcia zaplanowano w formule tzw. „ścieżki dydaktycznej”, w trakcie której zapoznano studentów z bazą socjalną i edukacyjną. Intrygującym doświadczeniem okazało się być spotkanie z wychowankami i wspólny trening „zumby”. Studenci poznali nie tylko możliwości edukacyjne placówki poprzez wizytację szkoły i miejsc praktyk zawodowych, poznali także specyfikę pracy personelu placówki oraz wymagania stawiane przed kandydatami na te stanowiska.

Wizyta pozostawi zapewne ciekawe doświadczenia edukacyjne i zawodowe.