Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - Ruszamy w kwietniu 2015!

Celem studiów jest  uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych i  w klasach  I-III szkoły podstawowej. Studia przeznaczone są dla zainteresowanych rozwijaniem i wspieraniem dziecka w jego rozwoju.
Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje przedmioty następujących modułów: psychologiczno-pedagogicznego, dydaktycznego oraz praktyki pedagogiczne.
Kandydaci: Słuchaczami mogą być osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne.
Czas trwania studiów: 3 semestry
Opłata: 1050 zł  za jeden semestr. Nie pobiera się opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.
Tryb studiów: zajęcia odbywają się w trybie zaocznym co dwa, trzy tygodnie; w soboty (od godz.8-19) i niedziele (od 8-14). Zajęcia są prowadzone  formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz kandydata na studia,
• odpis dyplomu (jeśli studia nie były o specjalności  nauczycielskiej konieczne jest dołączenie zaświadczenia  o przygotowaniu pedagogicznym  lub zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela),
• ksero dowodu osobistego,
• podpisane 1 zdjęcie.
Przewidywana liczba miejsc: 25
Termin i miejsce składania dokumentów:  do 10 kwietnia 2015 r., w Dziekanacie Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej w Toruniu. 

Planowany termin rozpoczęcia studiów: kwiecień  2015

 
Kontakt:
Sekretariat Studiów Podyplomowych/ Biuro Rekrutacji:
Kamila Supruniuk
ul. Młodzieżowa 29 (pokój 7)
87-100 Toruń
email: rekrutacja@tsw.edu.pl
tel 56-6611000 wew. 5
 
Pliki do pobrania:
http://tsw.edu.pl/materialy/rekrutacja/wymaganedokumenty/kwestonariusz_podyplom.pdf