STUDENCI WRACAJĄ DO CENTRUM !!!

Nowy rok akademicki Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa rozpocznie w nowej siedzibie. Właśnie rozpoczyna się remont obiektu położonego na Starówce (róg ul. Prostej i ul. Jęczmiennej).
Razem z Kolegium, siedzibę w tym obiekcie znajdzie również Katolickie Liceum Akademickie. Odnowienie tego obiektu, pozwoli przywrócić Starówce ważną placówkę naukowo – dydaktyczną i odwrócić proces opuszczania tej części miasta przez tego typu instytucje.
A zatem STUDENCI WRACAJĄ DO CENTRUM !!!
j07j02j05j03j04j08j09j10