Studenci w więzieniu dla kobiet

W dniu 13 grudnia 2015 roku studenci kierunku pedagogika - specjalizacja resocjalizacja - odwiedzili Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu.

Porozumienie zawarte  pomiędzy Służbą Więzienną a Kolegium Jagiellońskim TSW, pozwoliło na realizację kolejnej wizyty w jednostce penitencjarnej. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć hospitacyjnych, które studenci Kolegium Jagiellońskiego realizują z przedmiotów specjalnościowych oraz w ramach pracy Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Podczas wizyty Zastępca Dyrektora jednostki ppłk Małgorzata Gajdus-Ciborowska przekazała informacje na temat struktury, funkcji, celów i zadań grudziądzkiego więzienia. Przybliżyła stosowane metody i środki oddziaływania indywidualnego i grupowego, formułę realizowanej arteterapii, formy oddziaływań psychokorekcyjnych i antyalkoholowych, techniki mediacyjne oraz programy readaptacji społecznej. Na terenie jednostki funkcjonuje także Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym realizowana jest edukacja szkolna na wszystkich poziomach nauczania. O działalności duszpasterskiej opowiedział Kapelan Więzienny ks. Wojciech Pyrzewski na spotkaniu w jedynym w Polsce kościele usytuowanym na terenie więzienia. Interesującym elementem wizyty było spotkanie w Domu dla Matki i Dziecka oraz poznanie zasad działania oddziału ginekologiczno – położniczego, który również jako jedyny w Polsce stanowi część zakładu karnego. Studenci mieli niepowtarzalną okazję poznania warunków socjalnych oraz rozmowy z personelem domu na temat pobytu dzieci (do 3 roku życia) wraz z matkami w więzieniu. Ścieżka edukacyjna przygotowana przez pracowników zakładu prowadziła także przez oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonymi umysłowo. Studenci zostali zapoznani z metodami pracy oraz dorobkiem terapeutycznym skazanych przebywających w oddziale. W drodze powrotnej była też możliwość wejścia na tzw. „spacerniak” z kultowymi graffiti. Spotkanie dostarczyło wiele nowych i ciekawych informacji, przydatnych w przyszłej pracy.

Za okazaną życzliwość podczas spotkania serdecznie dziękujemy personelowi zakładu.

>>Galeria<<