Spotkanie z przedstawicielami Fundacji

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z przedstawicielami Fundacji „Pokoloruj Świat” współpracującej z więźniami, które odbędzie się w siedzibie Kolegium Jagiellońskiego-Toruńskiej Szkoły Wyższej w dniu 5 kwietnia 2014 roku o godzinie 11.

Spotkanie odbędzie się z przedstawicielem Fundacji „Pokoloruj Świat” w osobie Pani Joanny Nowickiej, wychowawcą Panem Tomaszem Seroczyńskim i więźniami z Zakładu Karnego we Włocławku. Podczas wizyty przybliżona zostanie misja Fundacji ukierunkowanej na pomoc dzieciom w kontekście pracy więźniów działających w jej strukturach. Warto poznać osoby, które podczas odbywania kary pozbawienia wolności odnalazły „swoje” miejsce w rzeczywistości resocjalizacyjnej pomagając innym i tym samym wspomagają ideę otwartości więzień. Spotkanie zostało wpisane w formułę realizacji efektów kształcenia studentów pedagogiki o specjalności resocjalizacja i aktywizacja społeczna oraz pracy Koła Resocjalizacyjnego.

Udział w spotkaniu zapewne będzie stanowił ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z dziekanatem pedagogiki.