Specyficzne trudności w uczeniu się.

21 stycznia 2012 odbył się wykład Pani prof. dr hab. Marty Bagdanowicz „Specyficzne trudności w uczeniu się. Specjalne potrzeby edukacyjne.”