Rozlicz PIT w KJ-TSW

Dzięki uprzejmości Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu 2 kwietnia 2014 w godzinach 13.00-15.00 będzie dostępne stanowisko do wysyłania zeznań rocznych drogą elektroniczną. Stanowisko będzie przeznaczone dla pracowników Uczelni, studentów oraz klientów zewnętrznych i będzie wyposażone przez urząd w dwa laptopy z drukarką.

Wysłanie zeznania podatkowego przez internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Przesłanie formularza w ten sposób z reguły zapewnia szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Wysyłka elektroniczna pozwala bowiem ominąć proces przepisywania danych z druku do wewnętrznego systemu komputerowego. Przy czym istotne jest iż system wymusza eliminację ewentualnego błędu. W konsekwencji deklaracje te jako pierwsze poddawane są weryfikacji oraz rozliczeniu. Zeznania takie więc szybko trafiają do księgowości, która niezwłocznie przelewa środki na konto podatnika.

Osoby zainteresowane wysłaniem zeznania za pomocą systemu e-Deklaracje powinny przygotować:
- dowód osobisty,
- informacje od płatników (zakładów pracy) o dochodach za 2013r.,
- kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu za 2012r. (najlepiej kopię zeznania),
a także
ewentualne inne dokumenty pozwalające za skorzystanie z ulg podatkowych np. PESEL dzieci w przypadku ulgi na dzieci.