Resocjalizacja w praktyce czyli czy i jak „poprawić” człowieka inkarcerowanego? Akt IV.

IV debata w Kolegium Jagiellońskim TSW z udziałem dr Agnieszki Szatkowskiej z Aresztu Śledczego w Toruniu odbędzie się w niedzielę 30 października 2016 roku o godz. 10.30. Dr Agnieszka Szatkowska - wychowawca penitencjarny i rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Toruniu, będzie współuczestniczyła w debacie na temat możliwości „poprawy” więźnia. Dyskusja przygotowane została w ramach zajęć z przedmiotów specjalnościowych - resocjalizacja i aktywizacja/profilaktyka społeczna oraz pracy Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego działającego przy Kolegium Jagiellońskim TSW. Obecni na spotkaniu będą mieli możliwość zaprojektowania oddziaływań resocjalizacyjnych w oparciu o autentyczną dokumentacją penitencjarną.

Zapraszamy!