„Resocjalizacja” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

11 kwietnia 2015 roku studenci i członkowie Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJTSW odbyli kolejną wizytę studyjną, tym razem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt w Kruszwicy.

Podczas spotkania Dyrektor ośrodka Pan Grzegorz Stasiak przedstawił strukturę, funkcję, i misję ośrodka. Przybliżył metody i środki oddziaływania wychowawczego i poprawczego. Obecni na spotkaniu wychowawcy ośrodka przekazali informacje w formie pokazów multimedialnych o sportowych formach oddziaływań oraz procesie nauczania wychowanków jak również przedstawili formułę prowadzenia arteterapii.

W trakcie spontanicznej dyskusji, która wywiązała się na temat stosowanej metodyki pracy w ośrodku, wychowawcy określili priorytety determinujące zastosowanie odpowiedniej metody do zdiagnozowanych potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności wychowanków. Studenci byli także ciekawi wymagań stawianych kandydatom na stanowiska wychowawców oraz specyfiki ich pracy i w tym zakresie uzyskali wiele cennych wskazań. Dla studentów zaplanowano zajęcia w formule tzw. „ścieżki edukacyjnej”, w trakcie której zapoznano ich z bazą socjalną i edukacyjną ośrodka. Ciekawym elementem wizyty weryfikującym zdolności komunikacyjne studentów były spotkania z wychowankami ośrodka zastanymi w miejscach zakwaterowanie i arteterapii. Pomimo, iż  wychowankowie zamieszkują pokoje po kilka osób, to jak wynika z ilości zdobytych pucharów i dyplomów mają dużą możliwość indywidualnego  rozwoju w różnych dziedzinach kultury i sportu.
Spotkanie stanowiło ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe oraz ujawniło jak ważną rzeczą w pracy wychowawczej jest intuicja pedagogiczna, prezentowana przez kadrę ośrodka.

Za okazaną życzliwość podczas spotkania serdecznie dziękujemy dyrekcji i personelowi ośrodka.

>>Galeria<<

Fotografie: Piotr Kwiatkowski - I rok mgr pedagogiki