Reminiscencja V Resocjalizacyjnego Forum Dyskusyjnego

12 marca 2016 roku na terenie uczelni odbyło się kolejne forum dyskusyjne połączone z  otwartym mityngiem Anonimowych Alkoholików Intergrupy „Kopernik” z Torunia.

Spotkanie realizowane w corocznym cyklu, zorganizowane zostało między innymi z inicjatywy studentów zrzeszonych w Kole Terenowym Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego przy KJTSW. Uczestnikami spotkania byli członkowie wspólnoty AA z Torunia, kadra i studenci KJ-TSW oraz zaproszeni goście w osobach: sędziów Sądu Okręgowego w Toruniu, kuratorów sądowych z Torunia, przedstawiciela Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Toruniu, przedstawicieli MOPR Wydziału Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego z Torunia, przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz  przedstawicieli Aresztu Śledczego w Toruniu. Podczas mityngu zapoznano obecnych z ideą i zadaniami Wspólnoty AA, programem 12 kroków oraz wysłuchano „intymnych” świadectw członków wspólnoty. Po części zasadniczej mityngu odbyła się dyskusja na temat miejsca Wspólnot AA w szeroko pojętej terapii i profilaktyce uzależnień. Dyskusja miała charakter dwupłaszczyznowy, tj. formalno-prawny i terapeutyczny, co pozwoliło na przybliżenie zagadnień interesujących przedstawicieli w/w środowisk.

Goście wyrazili pogląd o potrzebie i konieczności dalszej realizacji tego typu spotkań, także na płaszczyźnie resortowej. Dla studentów udział w forum stanowiło niepowtarzalną możliwość skonfrontowania idei AA z rzeczywistością oraz wiedzą teoretyczną, którą uzyskali  podczas zajęć.

Szczególnie dziękuję obecnym na spotkaniu członkom Wspólnoty AA p. Magdzie, p. Tadeuszowi i p. Edwardowi za zorganizowanie mityngu na terenie uczelni.