Powstał Kujawsko – Dobrzyński Instytut Naukowy

Na ostatnim posiedzeniu Senatu Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej powołano do życia Kujawsko – Dobrzyński Instytut Naukowy z siedzibą we Włocławku. Nowa placówka naszej Uczelni będzie podejmować inicjatywy edukacyjne i naukowe na obszarze wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego. Pracami Instytutu kierować będzie prof. dr hab. Wojciech Gulin.