Poleć uczelnię znajomym

WARUNKI PROMOCJI "POLEĆ UCZELNIĘ ZNAJOMYM”
Rekrutacja na rok akademicki 2016 / 2017

 
 1. Program „Poleć Uczelnię Znajomym” upoważnia kandydata i studenta polecającego do zniżki w całkowitej wysokości 300 zł w opłacie za trzy ostatnie raty roku akademickiego 2016/2017 studiów licencjackich, oraz jednej (ostatnie)j raty studiów magisterskich w roku akademickim 2016/ 2017, nieprzekraczającej kwoty 300 zł.
 2. Promocja obejmuje zniżkę w opłacie dla studentów polecających Kolegium Jagiellońskie – Toruńską Szkołę Wyższą i dla kandydatów rozpoczynających w Kolegium Jagiellońskim studia licencjackie lub magisterskie roku akademickim 2016/2017.
 3. Wniosek powinien złożyć kandydat zapisujący się na studia licencjackie lub magisterskie razem z kompletem dokumentów.
 4. Wnioski składane po złożeniu kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.
 5. Zniżka jest imienna, nie można jej przekazać i odsprzedać osobom trzecim.
 6. Zniżka nie może być wymieniona na gotówkę.
 7. Zniżka przysługuje studentowi polecającemu pod warunkiem, że kandydat zapłaci czesne za cały rok akademicki 2016 / 2017.
 8. W przypadku wcześniejszej rezygnacji bądź skreślenia z listy studentów kandydata, student polecający jest  zobowiązany do uregulowania należnej kwoty z tytułu nadanej mu promocji.
 9. Promocja obowiązuje od dnia 30.06.2014 r. do dnia 30.09.2016 r.
 10. Maksymalna zniżka dla jednego studenta polecającego wynosi 300 zł.
 11. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi i obowiązującymi w KJ-TSW.

Kwestionariusz