Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku administracja,
publikowane są na stronie www.kj.edu.pl w każdy piątek w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdowy ok. godz. 16.00,
prosimy o sprawdzenie przed zjazdem czy nie nastąpiły nieoczekiwane zmiany.

>>NWW dla studentów KJ-TSW<<

Koperty przed budynkiem uczelni przeznaczone są tylko i wyłącznie dla studentów niepełnosprawnych.
Studenci są zobowiązani pobrać z dziekanatu stosowne karty parkingowe.
Inne samochody będą odholowywane.
 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebą zamontowaliśmy na II piętrze ksero na monety.
Nie ma konieczności opuszczania budynku uczelni aby wykonać ksero dokumentów.

ADMINISTRACJA  - LICENCJAT 
     
  22.10.2016 - sobota  
I rok    
8.30 - 12.30 Wstęp do nauki o państwie i prawie sala C4
12.00 Spotkanie z Rektorem KJ-TSW sala B5
12.30- 15.00 Technologia informacyjna  sala B6
15.00 - 17.30 Psychologia społeczna sala C4
17.30 - 20.00 NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego -  sala B4
  dla specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa  
II rok    
8.30 - 11.45 Postępowanie administracyjne sala C5
12.00 Spotkanie z Rektorem KJ-TSW sala B5
11.45 - 15.00 Prawo administracyjne sala C5
15.00 - 18.15 Ochrona własności intelektualnej sala C5
III rok    
8.30 - 12.30 Prawo międzynarodowe publiczne sala B5
12.00 Spotkanie z Rektorem KJ-TSW sala B5
12.30 - 15.00 Prawo pracy i prawo urzędnicze sala B5
15.00 - 18.15 Postępowanie egzekucyjne w administracji sala B5
     
  23.10.2016 - niedziela  
I rok    
8.30 - 12.30 Nauka o administracji sala C4
12.30 - 15.00 Ustrój samorządu terytorialnego sala C5
15.00 - 16.30 Szkolenie biblioteczne - obecność obowiązkowa AULA
II rok    
8.00 - 12.00 Prawo karne i prawo wykroczeń  sala C5
12.30 - 15.00 Ustrój samorządu terytorialnego sala C5
III rok     
12.30 - 17.30 Publiczne prawo gospodarcze sala B5
12.00 - 12.30 Seminarium dr Przybojewskiego  
 
ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY MGR
     
  22.10.2016 - sobota  
I rok    
8.30 - 12.30 Historia myśli ustrojowo-admin. i ekonom. sala D3
12.00 Spotkanie z Rektorem KJ-TSW sala B5
12.30 - 16.30 Zarządzanie instytucjami publicznymi sala D3
II rok    
8.30 - 12.30 Samorządowe prawo gospodarcze sala C3
12.30 - 15.00 Postępowanie egzekucyjne sala C3
15.00 - 18.00 Finansowanie i przygotowanie projektów UE sala C3
15.00 Podstawy prawoznawstwa - róznice programowe-  sala C5
  zaliczenie  
  23.10.2016 - niedziela  
I rok    
8.30 - 12.30 Prawo podatkowe i ekonomia opodatkowania sala D3
12.30 - 15.00 Zarządzanie podmiotami gospodarczymi sala D3
15.00 - 16.30 Szkolenie biblioteczne - obecność obowiązkowa AULA
II rok    
8.30 - 12.30 Prognozowanie procesów ekonom. i decyzji bizn. sala C3
12.30 - 15.00 Filozofia współczesnego świata sala C3