Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku administracja,
publikowane są na stronie www.kjt.edu.pl w każdy czwartek przed zjazdem ok. godz. 16.00

>>NWW dla studentów KJ-TSW<<
>>Stypendia<<

 
  ADMINISTRACJA  - LICENCJAT  
     
  05.02.2016 - piątek  
I rok    
16.00 - 18.15 Technologia informacyjna - I grupa sala B6
II rok    
16.00 - 17.30 język angielski I moduł sala B5
17.30 - 19.00 język niemiecki I moduł sala B4
  język niemiecki III moduł 13.02.2016 godz.8.00  
     
  06.02.2016 - sobota  
I rok    
8.30 - 11.45 Konstytucyjny system organów panstwowych sala C5
12.00- 15.15 Ekonomia sala C5
15.00 Historia administracji - POPRAWKA sala C5
15.30 - 17.45 Technologia informacyjna - II grupa sala B6
II rok    
8.30 - 11.45 Prawo administracyjne sala B5
12.15 - 15.30 Prawo karne i prawo wykroczeń sala B5
16.00 - 19.15 Prawo cywilne z umowami w administracji sala B5
III rok    
8.30 - 11.45 Instytucje i źródła prawa UE sala C4
12.00 - 15.30 Legislacja w administracji sala C4
     
  07.02.2016 - niedziela  
I rok    
8.15 Szkolenie BHP - obowiązkowe AULA
12.00 - 14.30 Wstep do nauki o państwie i społeczeństwie sala C5
14.45 - 18.00 Nauka o administracji sala C5
III rok    
10.15 - 13.30 Publiczne prawo gospodarcze AULA
13.30 - 15.00 język angielski III moduł sala B3

ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY MGR
     
  05.02.2016 - piątek  
I rok    
17.30 - 20.00 język angielski  sala B5
16.00 - 18.30 język rosyjski sala B7
  język niemiecki I moduł 12.02.2016 godz.17.00  
     
  06.02.2016 - sobota  
I rok    
09.00 - 12.15 Ustrój administracji publicznej sala C3
12.30 - 15.45 Prawo podatkowe i ekonomia opodatkowania sala C3
16.00 - 19.15 Ekonomia menadżerska sala C3
     
  07.02.2016 - niedziela  
I rok    
8.15 Szkolenie BHP - obowiązkowe AULA
10.15 - 13.30 Publiczne prawo gospodarcze AULA
13.45 - 17.00 Rynki kapitałowe i finansowe sala C3

Język niemiecki dla sudiów magisterskich na zjazdach Pedagogiki w piątki w godzinach 17.00-19.30

>>Plany 2015 administracja<<
>>Plany 2015 administracyjno-ekonomiczna<<