Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku administracja,
publikowane są na stronie www.kj.edu.pl w każdy piątek w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdowy ok. godz. 16.00,
prosimy o sprawdzenie przed zjazdem czy nie nastąpiły nieoczekiwane zmiany.

>>NWW dla studentów KJ-TSW<<

Koperty przed budynkiem uczelni przeznaczone są tylko i wyłącznie dla studentów niepełnosprawnych.
Studenci są zobowiązani pobrać z dziekanatu stosowne karty parkingowe.
Inne samochody będą odholowywane.
 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zamontowaliśmy na II piętrze ksero na monety.
Nie ma konieczności opuszczania budynku uczelni aby wykonać ksero dokumentów.

Plan 2016-2017 - Administracja
Plan 2016-2017 - Administracyjno-Ekonomiczny

  14.01.2017 r. - sobota  
I rok - studia I stopnia  
11.00 - 12.15 Wstęp do nauki o państwie i prawie - EGZAMIN sala C4
12.30- 15.00 Technologia informacyjna grupa I sala B6
17.30 - 20.00 NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego -  sala B4
  dla specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
II rok - studia I stopnia  
8.30 - 11.30 Postępowania administracyjne sala C5
     
15.00 - 19.30 Prawo cywilne z umowami w administracji sala C5
III rok - studia I stopnia  
8.30 - 12.15 Prawo międzynarodowe publiczne sala B5
12.30 - 14.45 Prawo pracy i prawo urzędnicze sala B5
15.00 - 18.15 Logika prawnicza sala B5
     
  15.01.2017 r. - niedziela  
I rok - studia I stopnia  
8.30 - 12.00 Konstytucyjny system organów państwowych sala C4
12.30 - 15.00 Ustrój samorządu terytorialnego sala C5
15.00 - 17.30 Język angielski I moduł sala C4
17.30 - 19.00 Filozofia współczesnego świata sala C5
II rok - studia I stopnia  
8.30 - 12.15 Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej sala C5
12.30 - 15.00 Ustrój samorządu terytorialnego sala C5
15.00 - 17.30 Język angielski I moduł sala C5
17.30 - 19.00 Filozofia współczesnego świata sala C5
III rok - studia I stopnia  
12.30 - 15.00 Publiczne prawo gospodarcze sala B5
15.00 - 17.30 Język angielski III moduł sala B5
  

ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY 
     
  14.01.2017 r. - sobota  
I rok - studia II stopnia  
8.30 - 12.15 Historia myśli ustrojowo-admin. i ekonom.  sala B3
12.30 - 16.30 Ekonomia menadżerska sala B3
16.30 - 19.30 Jezyk angielski I moduł sala B3
II rok - studia II stopnia  
8.30 - 12.15 Samorząd gospodarczy sala C3
12.30 - 15.00 Postępowanie egzekucyjne sala C3
15.00 - 18.00 Finansowanie i przygotowanie projektów UE sala C3
     
  15.01.2017 r. - niedziela  
I rok - studia II stopnia  
9.00 - 12.15 Prawo podatkowe i ekon opodat - EGZAMIN sala B3
12.30 - 15.00 Zarządzanie podmiotami gospodarczymi sala B3
II rok - studia II stopnia  
8.30 - 12.15 Prognozowanie procesów ekon i decyzji bizn sala C3
12.30 - 15.00 Filozofia współczesnego świata sala C3