Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku administracja,
publikowane są na stronie www.kj.edu.pl w każdy poniedziałek przed zjazdem ok. godz. 16.00,
prosimy o sprawdzenie przed zjazdem czy nie nastąpiły nieoczekiwane zmiany.

>>NWW dla studentów KJ-TSW<<
>>Stypendia<<

>>Całoroczne plany na rok akademicki 2015/2016 administracja<<
>>Całoroczne plany na rok akademicki 2015/2016 administracyjno-ekonomiczna<<

>>Rejs studentów WSKS i KJ-TSW na „Gedanii”<<

 
  ADMINISTRACJA  - LICENCJAT   
     
  17.06.2016 - piątek  
II rok    
16.00 - 17.30 język angielski II moduł sala B5
17.00 - 18.30 język niemiecki II moduł  sala B4
  język niemiecki IV moduł 25.06.2016 godz.8.00  
     
  18.06.2016 - sobota  
I rok    
8.30 - 10.30 Etyka i pragmatyka w administracji publicznej - ZALICZENIE sala C5
10.30 - 11.45 Kształcenie kompetencji dla współ. rynku pracy - ZALICZENIE sala C5
12.00 - 15.00 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - ZALICZENIE sala C5
15.00 - 18.00 Socjologia i metody badań społecznych - ZALICZENIE sala C5
II rok    
8.30 - 11.45 Postępowanie administracyjne - EGZAMIN sala B5
12.00 - 15.00 Ochrona własności intelektualnej  sala B5
III rok    
8.30 - 11.30 Postępowanie egzekucyjne  sala C4
11.45 - 13.30 Język angielski IV moduł sala C4
15.00 - 18.00 Prawo spółek handlowych - ZALICZENIE sala C4
     
  19.06.2016 - niedziela  
II rok    
8.30 - 10.15 Negocjacje i mediacje w administracji - ZALICZENIE sala B5
8.30 - 10.15 Polityka regionalna UE - ZALICZENIE sala B5
10.15 - 13.30 Finanse publiczne i prawo finansowe - EGZAMIN sala B5
     
III rok     
10.15 - 11.30 PR w administracji publicznej - ZALICZENIE sala C4

ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY MGR
     
  17.06.2016 - piątek  
I rok    
17.30 - 20.00 język angielski   sala B5
16.00 - 18.30 język rosyjski  sala B7
  język niemiecki II moduł 24.06.2016 godz.17.00 - 
     
  18.06.2016 - sobota  
I rok    
9.00 - 10.30 Kontrola instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych sala C3
      10.30 - 11.30 Historia myśli ustrojowo-adm - POPRAWKA sala C3

Język niemiecki dla sudiów magisterskich na zjazdach Pedagogiki w piątki w godzinach 17.00-19.30