Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku administracja (licencjat),
publikowane są na stronie www.kjt.edu.pl w każdy czwartek przed zjazdem ok. godz. 16.00

Wydawanie legitymacji i decyzji o przyjęciu na studia - sobota (3 października) od 10.00-14.00 w punkcie rekrutacyjnym!
 
  ADMINISTRACJA  - LICENCJAT  
     
  03.10.2015 - sobota  
I rok    
8.30 - 11.45 Historia administracji sala C5
12.00 - 15.15 Podstawy prawoznawstwa sala C5
II rok    
8.30 - 11.45 Prawo administracyjne sala B5
12.15 - 15.30 Prawo cywilne z umowami w administracji sala B5
16.00 - 19.15 Zamówienia publiczne sala B5
III rok    
8.30 - 11.45 Prawo międzynarodowe publiczne sala C4
12.15 - 15.15 Logika prawnicza sala C4
15.45 - 19.00 Prawa człowieka sala C4
     
  04.10.2015 - niedziela  
I rok    
14.15 Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2015 aula
II rok    
10.15 - 13.30 Organizacja i zarządzanie w adm. publicznej sala B5
14.15 Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2015 aula
III rok    
10.15 -13.30 Prawo pracy i prawo urządnicze sala C4
14.15 Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2015 aula
 
ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY  - MGR
     
  03.10.2015 - sobota  
I rok    
12.30 - 15.45 Historia myśli ustrojowo-administracyjnej      i ekonomicznej sala C3
16.15 - 19.30 Socjologia organizacji sala C3
     
     
  04.10.2015 - niedziela  
I rok    
14.15 Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2015 aula

>>Plany 2015 administracja<<
>>Plany 2015 administracyjno-ekonomiczna<<