Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku administracja,
publikowane są na stronie www.kj.edu.pl w każdy piątek w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdowy ok. godz. 16.00,
prosimy o sprawdzenie przed zjazdem czy nie nastąpiły nieoczekiwane zmiany.

>>NWW dla studentów KJ-TSW<<

Koperty przed budynkiem uczelni przeznaczone są tylko i wyłącznie dla studentów niepełnosprawnych.
Studenci są zobowiązani pobrać z dziekanatu stosowne karty parkingowe.
Inne samochody będą odholowywane.
 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zamontowaliśmy na II piętrze ksero na monety.
Nie ma konieczności opuszczania budynku uczelni aby wykonać ksero dokumentów.

  10.12.2016 r. - sobota  
I rok - studia I stopnia  
8.00 - 12.15 Wstęp do nauki o państwie i prawie - ZALICZENIE sala C4
12.30- 15.00 Technologia informacyjna grupa II sala B6
15.15 - 20.00 Psychologia społeczna - ZALICZENIE sala C4
17.30 - 20.00 NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego -  sala B4
  dla specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
II rok - studia I stopnia  
8.30 - 11.30 Postępowania administracyjne sala C5
11.45 - 14.45 Prawo administracyjne sala C5
15.00 - 19.30 Ochrona własności intelektualnej - ZALICZENIE sala C5
III rok - studia I stopnia  
10.00 - 12.15 Postępowanie egzekucyjne w adm - ZALICZENIE sala B5
12.30 - 15.00 Prawo pracy i prawo urzędnicze sala B5
     
     
  11.12.2016 r. - niedziela  
I rok - studia I stopnia  
8.30 - 12.15 Nauka o administracji sala C4
12.30 - 15.00 Ustrój samorządu terytorialnego sala C5
15.00 - 17.30 Język angielski I moduł sala C4
17.30 - 19.00 Filozofia współczesnego świata sala C5
II rok - studia I stopnia  
8.00 - 12.00 Prawo karne i prawo wykroczeń - EGZAMIN sala C5
12.30 - 15.00 Ustrój samorządu terytorialnego sala C5
15.00 - 17.30 Język angielski I moduł sala C5
17.30 - 19.00 Filozofia współczesnego świata sala C5
III rok - studia I stopnia  
12.30 - 15.00 Publiczne prawo gospodarcze sala B5
15.00 - 17.30 Język angielski III moduł sala B5
  

  10.12.2016 r. - sobota  
I rok - studia II stopnia  
8.30 - 12.15 Historia myśli ustrojowo-admin. i ekonom. sala B3
12.45 - 16.30 Zarządzanie instytucjami publicznymi - ZALICZENIE sala B3
16.30 - 19.30 Jezyk angielski I moduł sala B3
II rok - studia II stopnia  
8.30 - 12.15 Samorządowe prawo gospodarcze sala C3
12.30 - 15.00 Postępowanie egzekucyjne sala C3
     
  11.12.2016 r. - niedziela  
I rok - studia II stopnia  
8.30 - 12.15 Prawo podatkowe i ekonomia opodatkowania sala B3
12.30 - 15.00 Zarządzanie podmiotami gospodarczymi sala B3
II rok - studia II stopnia  
8.30 - 12.15 Ekonomia międzynarodowa sala C3
12.30 - 15.00 Filozofia współczesnego świata sala C3