Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku administracja (licencjat),
publikowane są na stronie www.kjt.edu.pl w każdy czwartek przed zjazdem ok. godz. 16.00
 
  ADMINISTRACJA  
     
  15.05.2015 - piątek  
III rok    
16.30 - 18.00 j. rosyjski - egzamin sala 10
     
  16.05.2015 - sobota  
I rok    
8.00 - 11.00 Psychologia społeczna sala 14
10.00 Poprawka: podstawy prawoznawstwa sala 15
11.30 - 14.45 Kształcenie kompetencji dla współczesnego rynku pracy sala 14
13.00 Poprawka: konstytucyjny system organów państwowych sala 20
15.45 -19.15 Nauka o administracji sala 14
II rok    
8.30 - 11.45 Postępowanie administracyjne sala 16
10.00 Poprawka: ochrona własności intelektualnej sala 15
12.15 - 15.30 Postępowanie administracyjne sala 16
13.00 Poprawka: prawo karne i prawo wykroczeń sala 20
15.45 - 19.00 Zamówienia publiczne sala 16
III rok    
10.00 - 11.30 J. angielski sala 10
10.00 Poprawka: ochrona własności intelektualnej sala 15
14.30 Poprawka: publiczne prawo gospodarcze sala 17
17.30 Poprawka: instytucje i żródła prawa UE sala 4
     
  17.05.2015 - niedziela  
I rok    
11.50 - 15.30 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji sala 14
15.30 - 19.00 Kształcenie kompetencji dla współczesnego rynku pracy sala 14
II rok    
8.30 - 11.45 Ustrój samorządu terytorialnego sala 16
12.15 - 15.30 Negocjacje i mediacje w administracji sala 16
15.30 - 17.00 J. angielski sala 16
     
     
III rok    
8.30 - 11.45 PR w administracji publicznej sala 15
12.15 - 15.30 Prawo pracy i prawo urzędnicze sala 15
15.30 - 17.00 J. niemiecki sala 15