Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku administracja,
publikowane są na stronie www.kj.edu.pl w każdy piątek w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdowy ok. godz. 16.00,
prosimy o sprawdzenie przed zjazdem czy nie nastąpiły nieoczekiwane zmiany.

NWW dla studentów KJ-TSW

Koperty przed budynkiem uczelni przeznaczone są tylko i wyłącznie dla studentów niepełnosprawnych.
Studenci są zobowiązani pobrać z dziekanatu stosowne karty parkingowe.
Inne samochody będą odholowywane.
 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zamontowaliśmy na II piętrze ksero na monety.
Nie ma konieczności opuszczania budynku uczelni aby wykonać ksero dokumentów.

Plan 2016-2017 - Administracja
Plan 2016-2017 - Administracyjno-Ekonomiczny

 

ADMINISTRACJA  
     
  25.02.2017 r. - sobota  
I rok - studia I stopnia  
8.30 - 12.30 Socjologia i metody badań społecznych sala C4
12.30 Wstęp do nauki o państwie i prawie - poprawka sala C4
12.30- 15.00 Technologia informacyjna grupa II sala B6
19.00 - 20.45 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji -  sala C4
  dla specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
II rok - studia I stopnia  
10.00 - 11.45     Prawo cywilne z umowami w administracji sala C5
11.45 - 14.45 Prawo administracyjne sala C5
III rok - studia I stopnia  
8.30 - 12.15 Instytucje i źródła prawa UE  sala B5
12.30 - 14.45 Prawo spółek handlowych sala B5
15.00 - 18.15 Logika prawnicza sala B5
     
  26.02.2017 r. - niedziela  
I rok - studia I stopnia  
8.00 - 12.15 Historia administracji sala C 4
12.30 - 15.00 Konstytucyjny system organizacji państwa sala C4
15.00 - 17.30 Język angielski I moduł - ZALICZENIE sala C4
17.30 - 19.00 Filozofia współczesnego świata sala C5
II rok - studia I stopnia  
8.30 - 12.15 Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej sala C5
12.30 - 15.00 Finanse publiczne prawo finansowe sala C5
15.00 - 17.30 Język angielski I moduł - ZALICZENIE sala C5
17.30 - 19.00 Filozofia współczesnego świata sala C5
III rok - studia I stopnia  
12.30 Prawo międzynarodowe publiczne - poprawka B15
15.00 - 17.30 Język angielski III moduł - ZALICZENIE sala B5
  

ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY 
     
  25.02.2017 r. - sobota  
I rok - studia II stopnia  
11.30 Historia myśli ustr-adm. - poprawka z 1 części AULA
12.30 - 14.45 Jezyk angielski I moduł - zaliczenie sala B3
II rok - studia II stopnia  
8.30 - 10.00 Postępowanie egzekucyjne - egzamin sala C3
10.00 - 12.15 Prawo bankowe sala C3
12.30 - 15.00 Prawo upadłościowe i naprawcze sala C3
     
  26.02.2017 r. - niedziela  
I rok - studia II stopnia  
8.30- 12.15 Publiczne prawo gospodarcze sala B3
12.30 - 15.00 Zarządzanie podmiotami gosp. - zaliczenie sala B3
II rok - studia II stopnia  
8.30 - 12.15 Prognozowanie procesów ekon - zaliczenie sala C3
12.30 - 15.00 Filozofia współczesnego świata - zaliczenie sala C3