Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku administracja,
publikowane są na stronie www.kjt.edu.pl w każdy czwartek przed zjazdem ok. godz. 16.00

>>NWW dla studentów KJ-TSW<<
>>Stypendia<<

>>Całoroczne plany na rok akademicki 2015/2016 administracja<<
>>Całoroczne plany na rok akademicki 2015/2016 administracyjno-ekonomiczna<<

>>Rejs studentów WSKS i KJ-TSW na „Gedanii”<<

 


Język niemiecki dla sudiów magisterskich na zjazdach Pedagogiki w piątki w godzinach 17.00-19.30

Na najbliższym zjeździe język niemiecki odbędzie się 29.05.2016 niedziela o godzinie 15.45 w sali B5