Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku administracja,
publikowane są na stronie www.kjt.edu.pl w każdy czwartek przed zjazdem ok. godz. 16.00

>>NWW dla studentów KJ-TSW<<
>>Stypendia<<

 
  ADMINISTRACJA  - LICENCJAT   
     
  22.04.2016 - piątek  
I rok     
 16.00 - 18.30  Technologia informacyjna - ZALICZENIE I i II grupa sala B6
II rok    
16.00 - 17.30 język angielski II moduł sala B5
17.00 - 18.30 język niemiecki II moduł sala B4
  język niemiecki IV moduł 07.05.2016 godz.8.00  
     
  23.04.2016 - sobota  
I rok    
10.00 - 11.45 Kształcenie kompetencji dla współczesnego rynku pracy sala C5
12.00 - 16.00 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji sala C5
16.15 - 19.30 Socjologia i metody badań społecznych  sala C5
II rok    
8.30 - 11.45 Postępowanie administracyjne sala B5
12.00 - 15.00 Ochrona własności intelektualnej sala B5
15.30 - 18.30 Negocjacje i mediacje w administracji sala B5
III rok    
8.30 - 11.30 Postępowanie egzekucyjne sala C4
14.00 - 15.00 Technologia informacyjna - TEST; obecność obowiązkowa sala C4
15.00 - 18.00 Prawo spółek handlowych sala C4
     
  24.04.2016 - niedziela  
I rok    
8.30 - 16.00  Rola i zad. adm. publ. w sferze bezpiecz. państwa -ZALICZENIE sala C5
11.30 Konstytucyjny system organów państwowych - POPRAWKA sala B4
II rok    
10.15 - 13.30 Finanse publiczne i prawo finansowe sala B5
     
III rok     
10.15 - 13.30 PR w administracji publicznej sala C4
13.30 - 15.30 Język angielski IV moduł sala B3 

 
ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY MGR
     
  22.04.2016 - piątek  
I rok    
17.30 - 20.00 język angielski   sala B5
16.00 - 18.30 język rosyjski  sala B7
  język niemiecki II moduł 06.05.2016 godz.17.00  
     
  23.04.2016 - sobota  
I rok    
9.00 - 12.00 Kontrola instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych sala C3
12.15 - 15.30 Prawo pod. i ekonomia opodatkowania - EGZAMIN sala C3

Język niemiecki dla sudiów magisterskich na zjazdach Pedagogiki w piątki w godzinach 17.00-19.30


>>Plany 2015 administracja<<
>>Plany 2015 administracyjno-ekonomiczna<<