Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku administracja,
publikowane są na stronie www.kj.edu.pl w każdy piątek w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdowy ok. godz. 16.00,
prosimy o sprawdzenie przed zjazdem czy nie nastąpiły nieoczekiwane zmiany.

NWW dla studentów KJ-TSW

Koperty przed budynkiem uczelni przeznaczone są tylko i wyłącznie dla studentów niepełnosprawnych.
Studenci są zobowiązani pobrać z dziekanatu stosowne karty parkingowe.
Inne samochody będą odholowywane.
 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zamontowaliśmy na II piętrze ksero na monety.
Nie ma konieczności opuszczania budynku uczelni aby wykonać ksero dokumentów.

Plan 2016-2017 - Administracja
Plan 2016-2017 - Administracyjno-Ekonomiczny

  ADMINISTRACJA    
     
  25.03.2017 r. - sobota  
I rok - studia I stopnia  
8.30 - 12.15 Socjologia i metody badań społecznych - zaliczenie sala C4
12.30- 15.00 Technologia informacyjna grupa II sala B6
15.00 - 19.00 Prawa człowieka sala B5
19.00 - 20.45 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji -  sala B4
  dla specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
II rok - studia I stopnia  
8.30 - 11.30 Nadzór i kontrola w adm. publicznej sala C5
15.00 - 19.30 Prawo cywilne z umowami w administracji sala C5
III rok - studia I stopnia  
10.30 - 12.15 Instytucje i źródła prawa UE - egzamin sala B3
12.30 - 14.45 Prawo spółek handlowych sala B5
15.00 - 19.00 Prawa człowieka sala B5
     
  26.03.2017 r. - niedziela  
I rok - studia I stopnia  
8.00 - 12.15 Historia administracji sala C4
12.30 - 15.00 Konstytucyjny system organów państwowych sala C4
15.00 - 17.30 Język angielski II moduł  sala C4
17.30 - 19.00 Filozofia współczesnego świata sala C5
II rok - studia I stopnia  
9.00 Organizacja i zarządzanie w adm pub - zaliczenie sala C5
12.30 - 15.00 Finanse publiczne prawo finansowe sala C5
15.00 - 17.30 Język angielski II moduł  sala C5
17.30 - 19.00 Filozofia współczesnego świata sala C5
III rok - studia I stopnia  
12.00 - 14.30  PR w administracji sala B5
15.00 - 17.30 Język angielski IV moduł  sala B5
  

 
ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY 
     
  25.03.2017 r. - sobota  
I rok - studia II stopnia  
8.30 - 12.15 Ustrój administracji publicznej sala B5
12.30 - 16.30 Ekonomia menedżerska - egzamin sala B3
16.30 - 18.45 Jezyk angielski II moduł  sala B3
II rok - studia II stopnia  
8.30 - 12.15 Prawo bankowe sala C3
12.30 - 15.00 Prawo upadłościowe i naprawcze sala C3
     
  26.03.2017 r. - niedziela  
I rok - studia II stopnia  
8.30- 12.15 Publiczne prawo gospodarcze - egzamin sala B3
12.30 - 15.30 Socjologia organizacji sala B3
II rok - studia II stopnia  
8.30 - 12.15 Prawo gospodarcze UE sala C3
12.30 - 16.30 Finansowanie przedsiębiorstw sala C3