Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku administracja,
publikowane są na stronie www.kj.edu.pl w każdy piątek w tygodniu poprzedzającym tydzień zjazdowy ok. godz. 16.00,
prosimy o sprawdzenie przed zjazdem czy nie nastąpiły nieoczekiwane zmiany.

>>NWW dla studentów KJ-TSW<<

Koperty przed budynkiem uczelni przeznaczone są tylko i wyłącznie dla studentów niepełnosprawnych.
Studenci są zobowiązani pobrać z dziekanatu stosowne karty parkingowe.
Inne samochody będą odholowywane.
 
ADMINISTRACJA  - LICENCJAT 
   
   
  08.10.2016 - sobota
I rok  
8.30 - 12.30 Wstęp do nauki o państwie i prawie
12.30- 15.00 Technologia informacyjna 
15.00 - 17.30 Psychologia społeczna
17.30 - 20.00 NATO w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego - 
  dla specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
II rok  
8.30 - 11.45 Postępowanie administracyjne
11.45 - 15.00 Prawo administracyjne
15.00 - 18.15 Ochrona własności intelektualnej
III rok  
8.30 - 12.30 Prawo międzynarodowe publiczne
12.30 - 15.00 Prawo pracy i prawo urzędnicze
15.00 - 18.15 Postępowanie egzekucyjne w administracji
   
  09.10.2016 - niedziela
I rok  
8.30 - 12.30 Nauka o administracji
12.00 - 15.00 Ustrój samorządu terytorialnego
15.00 - 17.30 Szkolenie BHP
II rok  
8.00 - 12.30 Prawo karne i prawo wykroczeń 
12.30 - 15.00 Ustrój samorządu terytorialnego
III rok   
9.15 - 12.30 Seminarium
12.30 - 15.00 Publiczne prawo gospodarcze
 
ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY MGR
     
     
  08.10.2016 - sobota  
I rok    
8.30 - 12.30 Historia myśli ustrojowo-admin. i ekonom.  
12.30 - 16.30 Zarządzanie instytucjami publicznymi  
16.30 - 18.00 Seminarium  
II rok    
8.30 - 11.00 Ekonomia międzynarodowa  
11.00 - 13.00 Postępowanie egzekucyjne  
13.00 - 15.00 Ekonomia międzynarodowa  
15.00 - 18.00 Finansowanie i przygotowanie projektów UE  
     
  09.10.2016 - niedziela  
I rok    
8.30 - 12.30 Prawo podatkowe i ekonomia opodatkowania  
12.30 - 15.00 Zarządzanie podmiotami gospodarczymi  
15.00 - 17.30 Szkolenie BHP  
II rok    
8.30 - 12.30 Ekonomia międzynarodowa  
12.30 - 15.00 Filozofia współczesnego świata