Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku administracja (licencjat),
publikowane są na stronie www.kjt.edu.pl w każdy czwartek przed zjazdem ok. godz. 16.00
 
  ADMINISTRACJA  
     
  10.04.2015 - piątek   
III rok    
16.30 - 18.00 j. rosyjski  sala 10
     
  11.04.2015 - sobota  
I rok    
8.30 - 11.45 Konstytucyjny system organów państwowych  sala 14
12.15 - 15.30 Psychologia społeczna  sala 14
15.45 -19.15 Nauka o administracji  sala 14
II rok    
8.30 - 11.45 Postępowanie administracyjne  sala 16
12.15 - 15.30 Prawo karne i prawo wykroczeń sala 16
15.45 - 19.00 Zamówienia publiczne  sala 16
III rok    
10.00 - 11.30 J. angielski  sala 15
12.00 - 14.30 Zaliczenie: postępowanie egzekucyjne w administracji sala 15
14.30 Egzamin: publiczne prawo gospodarcze sala 15
     
  12.04.2015 - niedziela  
I rok    
8.30 - 11.45 Ekonomia  sala 14
11.50 - 15.30 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji  sala 14
15.30 Poprawka: statystyka regionalna  sala 14
II rok    
8.30 - 11.45 Ustrój samorządu terytorialnego  sala 16
12.15 - 15.30 Negocjacje i mediacje w administracji  sala 16
15.30 - 17.00 J. angielski sala 16
III rok     
8.30 - 11.45 Instytucje i źródła prawa w UE sala 15
12.15 - 15.30 Prawo pracy i prawo urzędnicze sala 15
15.30 - 17.00 J. niemiecki  sala 15
     
  18.04.2012 - sobota (zjazd pedagogiki)  
II rok     
8.30 - 10.00 J. niemiecki  sala 13