Plan zajęć

Plany zajęć dla studentów kierunku administracja (licencjat),
publikowane są na stronie www.kjt.edu.pl w każdy czwartek przed zjazdem ok. godz. 16.00
 
  ADMINISTRACJA  
     
  19.06.2015 - piątek   
III rok    
16.30 - 18.00 j. rosyjski  sala 10
     
  20.06.2015 - sobota  
I rok    
8.30 - 11.45 Kształcenie kompetencji dla współczesnego rynku pracy - zaliczenie  sala 14
12.00 - 15.30 Psychologia społeczna - zaliczenie  sala 14
II rok    
8.30 Zamówienia publiczne - zaliczenie sala 16
III rok    
10.00 - 11.30 J. angielski - poprawka sala 15
12.00 Forum prac dyplomowych sala 4
     
  21.06.2015 - niedziela  
I rok    
11.00 Ekonomia - egzamin  sala 14
12.00 - 15.30 Edukacja zdrowotna - obecność obowiązkowa  sala 14
II rok    
9.00 - 11.45 Ustrój samorządu terytorialnego - egzamin sala 16
15.30 - 17.00 J. angielski - poprawka  sala 16
III rok     
9.00 - 11.45 PR w administracji publicznej - zaliczenie  sala 15
12.00 - 15.30 Prawo pracy i prawo urzędnicze - poprawka sala 15
15.30 - 17.00 J. niemiecki - poprawka  sala 10
II rok    
  22.06.2015 - poniedziałek  
     
18.30 Postępowanie administracyjne - egzamin sala 16
18.30 Prawo administracyjne - poprawka sala 16
     
  29.06.2015 - poniedziałek  
     
18.30 Postępowanie administracyjne - egzamin sala 16
18.30 Prawo administracyjne - poprawka sala 16