Pedagogika studia magisterskie!

 

Uwaga!
 

W dniu 24. lipca 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję o nadaniu

Kolegium Jagiellońskiemu - Toruńskiej Szkole Wyższej uprawnienia do prowadzeniu

studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika.

 

>>Decyzja<<

>>Uzasadnienie<<

 


W związku z powyższym informujemy, iż rozpoczynamy zapisy kandydatów na ten kierunek.

 

>>Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredycyjnej<<

 

 Do 31 sierpnia trwa promocja "5 lat studiów w tej samej cenie".

Dla każdego kto zapiszę się na studia pedagogika, gwarantowana cena przez 5 lat.