PEDAGOGIKA - studia drugiego stopnia rozpoczęte!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 24 lipca 2014 r. nadał Wydziałowi Nauk Społecznych Kolegium Jagiellońskiego-Toruńskiej Szkole Wyższej uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku "PEDAGOGIKA" o profilu ogólnoakademickim.