Pedagogika

7 powodów, dla których warto studiować na kierunku pedagogika

Absolwent tego kierunku studiów:
 1. otrzyma dobre, nowoczesne wykształcenie,
 2. uzyska wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej karierze zawodowej,
 3. nauczy się dobrze funkcjonować w zespołach ludzkich,
 4. pogłębi swoją formację i znajdzie motywację do pełnego rozwoju zawodowego,
 5. spędzi okres studiów w przyjaznym, otwartym i twórczym środowisku,
 6. wzbogaci się o doświadczenia zawodowe koleżanek i kolegów,
 7. otrzyma wsparcie w tworzeniu ścieżki swojej kariery zawodowej.
 
Studia praktyczne

Studia na kierunku pedagogika w naszej Uczelni, otwierają możliwość zdobycia bardzo wysokich kwalifikacji niezbędnych w przyszłej pracy w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych. Oprócz kwalifikacji zawodowych, nasi studenci nabierają w trakcie studiów niezbędnej dla pracy w tym obszarze, wrażliwości wobec oczekujących ich wyzwań. W szczególności dotyczy to tych obszarów działalności wychowawczej, opiekuńczej i resocjalizacyjnej, w których konieczny jest kontakt i współpraca z osobami i środowiskami wymagającymi szczególnego wsparcia i interwencji psychopedagogicznej i socjoterapeutycznej.

Oprócz tych umiejętności, studia na kierunku pedagogika dają możliwość pozyskania rozległej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i procesami decyzyjnymi w placówkach oświatowo – wychowawczych i innych instytucjach o charakterze opiekuńczym i resocjalizacyjnym.

Warto skorzystać z możliwości studiowania na tym kierunku, tym bardziej, że oferujemy unikalną możliwość połączenia studiów na pedagogice ze studiami na kierunku administracja i/lub bezpieczeństwo narodowe. W ten sposób każdy student uzyska szeroką paletę umiejętności i kwalifikacji.
 
Podstawowe specjalności na I stopniu studiów pedagogiki

Podczas trzyletnich studiów pierwszego stopnia studenci naszej Uczelni mogą uzyskać specjalność w wybranych obszarach, co pozwoli już po ich zakończeniu podjąć pracę w zakresie uzyskanych kompetencji. Ponadto, w przypadku kontynuacji nauki na studiach II stopnia, będą mogli znacząco poszerzyć uzyskane kwalifikacje. Proponujemy następujące specjalności:
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • resocjalizacja i aktywizacja społeczna
 • opieka nad osobami starszymi
 
Praca po ukończeniu studiów

Praca w placówkach oświatowo - wychowawczych, jest ciągle jedną z najlepszych perspektyw zawodowych w Polsce. Nowocześnie wykształceni nauczyciele i wychowawcy, posiadający oprócz wiedzy ogólnej, bardzo specjalistyczną wiedzę w poszczególnych obszarach będą zawsze poszukiwani. Z informacji uzyskiwanych przez Uczelnię wynika, że nadal istnieje wielki deficyt dobrze wykształconych, dobrze zorganizowanych, dobrze wychowanych i silnie zmotywowanych nauczycieli i wychowawców.
 
Nasi wykładowcy

Wśród naszych wykładowców znajdują się osoby, które łączą znakomitą wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w swoich dziedzinach (poznaj naszych wykładowców).
 
Indywidualizacja kształcenia w systemie tutoringu

Nasza Uczelnia proponuje swoim studentom innowacyjny system studiowania. Daje on możliwości maksymalnego zindywidualizowania studiów i dostosowania ich do specyficznych potrzeb każdej osoby. System tutoringu pozwoli każdemu studentowi realizować zindywidualizowany tryb studiów pod opieką wyznaczonych w tym celu tutorów.
 
Możliwość równoczesnego studiowania kilku kierunków – atrakcyjne warunki finansowe

Stwarzamy możliwość uzyskania dyplomów dwóch, a nawet trzech kierunków studiów przy zastosowaniu korzystnych warunków finansowych. Ukończenie kilku kierunków studiów i posiadanie kilku dyplomów stwarza naszym absolwentom niespotykane możliwości swobodnego poruszania się na rynku pracy, zdobycie uznania oraz uzyskiwanie awansu zawodowego w swoim dotychczasowym środowisku.
 
Stypendia dla ambitnych

Korzystny i elastyczny system stypendiów ułatwia studiowanie na kilku kierunkach i pozwala naszym studentom na uzyskiwanie wsparcia finansowego nawet przewyższającego wysokość płaconego czesnego.

Każdy student, który pragnie wykorzystać stwarzane mu przez nas możliwości, uzyskuje stypendium pozwalające istotnie zredukować opłaty za studia.
 
Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest ich kontynuacja w naszej Uczelni na  II stopniu, a także na studiach podyplomowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe naszych absolwentów.