Publikacje KJ-TSW

Aktualnie wydawane publikacje anglojęzyczne

Publikacje pracowników KJ-TSW
Zeszyty Naukowe Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej:

Polska i świat na przełomie tysiącleci. Toruń 2007
Polska-Rosja. Sztuka rozumienia. Toruń 2007
Administracja na świecie i w Polsce. T 1 Administracja w Polsce. Pod red. Anny Zaborowskiej Toruń 2008
Administracja na świecie i w Polsce. T 2 Administracja na świecie. Pod red. Anny Zaborowskiej. Toruń 2008
Współczesna administracja. Pod red. Anny Zaborowskiej. Toruń 2009
Administracja od samorządu po organizacje międzyrządowe. Pod red. Anny Zaborowskiej. Toruń 2010
Pozostałe pozycje:
Zygmuntowicz Jerzy: Niechciani goście.. Toruń 2007
Giętkowski Radosław: Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego. Toruń 2008
Szonert Zbigniew: Stan i perspektywy przekształceń. Cz. 1 Uwarunkowania systemów demokratycznych. Toruń 2009
Współczesna maska Meduzy. Zagrożenia współczesnej cywilizacji: polityczne, ekonomiczne, militarne, ekologiczne,kulturalne i psychospołeczne:[konferencja naukowa 25.10.2009]. Pod red. Stanisława Jerzego Włodowskiego, Elżbiety Sawy-Czajki. Toruń 2009
Szonert Zbigniew: Etyka i pragmatyka służbowa w administracji.Toruń 2011
Garczewska Anna: Basics of Polish Law. Handbook. Toruń 2012
Garczewska Anna: Basics of Polish Law. Workbook. Toruń 2012
Potoczek Andrzej, Jerzy Stępień: Prawno-organizacyjne i społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Zagadnienie wybrane. Toruń 2012
Kazimierz Kraj: Rosja w walce z terroryzmem. 2009
Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej. Red. nauk. Mieczysław Dudek Toruń-Krasnystaw 2009
U podstaw polskiej polityki wschodniej. Historia i teraźniejszość. Pod red. Stanisława Jerzego Włodowskiego. Toruń 2012