Nowy numer telefonu KJ-TSW

Pragniemy Państwa poinformować, że uczelnia ma nowy numer telefonu.

Telefon uczelni 56-6611000

Telefon działu rekrutacyjnego 56-6644000

Fax 56-6608430