Nowy kierunek w KJ – TSW dla prawników i ekonomistów

Z przyjemnością informujemy, iż Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa wystąpiło z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na uruchomienie nowego kierunku studiów. Jest to kierunek administracyjno – ekonomiczny, który łączyć ma edukację obszarów nauk prawnych, ekonomicznych oraz zarządzania. Uzasadnieniem uruchomienia tego kierunku są wyraźne potrzeby rynku pracy. Pracodawcy, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w sektorze gospodarczym sygnalizują od lat braki prawno - administracyjnej edukacji absolwentów kierunków ekonomicznych i zarządzania, zaś wśród absolwentów kierunków administracyjno – prawnych edukacji ekonomicznej i zarządzania. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom i wystąpiliśmy o przyznanie nam uprawnień do prowadzenie studiów drugiego stopnia na kierunku administracyjno – ekonomicznym. Mamy nadzieję, że nasza oferta w tym zakresie spotka się z szerokim zainteresowaniem. Będziemy na bieżąco informować o postępach prac nad nowym kierunkiem.