Nie trać roku


Wchodząc w Nowy Rok warto zastanowić się, czy wśród postanowień na ten rozpoczynający się kolejny etap życia nie byłoby rzeczą pożądaną, aby podnieść swój poziom wykształcenia.
Wprawdzie koleżanki i koledzy, czasem i rywale w miejscu pracy podjęli taką decyzję jeszcze latem ubiegłego roku, ale...
I Ty możesz nie stracić tego roku. Skorzystaj z naszej oferty „Nie trać roku...” i rozpocznij studia w Kolegium Jagiellońskim z początkiem 2017 roku. Pomożemy Ci nadrobić zaległości i dzięki temu szybciej odniesiesz korzyści z ukończenia studiów.
A więc …. zapraszamy !
 
Nie trać roku …. to ostatnia okazja by zapisać się na studia w Kolegium Jagiellońskim w roku akademickim 2016/2017 i skorzystać bardzo z atrakcyjnych warunków:
0 zł opłaty wpisowej
Możliwość zapisu w trakcie roku
Ceny studiów już od 100 zł
Możliwość obniżenia swojego czesnego przy terminowych wpłatach rat*
15% zniżki na karnet do siłowni Champion
Rabat na studia podyplomowe
 
Nasze propozycje obowiązujące przy zapisach od dnia 5 stycznia 2017 roku to:
 
>>Pedagogika<< i >>Administracja<< I stopień*
 
ADMINISTRACJA
- BUSINESS MANAGEMENT – zarządzanie biznesem NOWOŚĆ!
- PUBLIC ADMINISTRATION MANAGEMENT – zarządzanie w administracji publicznej NOWOŚĆ!
- E-BUSINESS MANAGEMENT– zarządzanie biznesem elektronicznym NOWOŚĆ!
- E-ADMINISTRATION MANAGEMENT – zarządzanie e-administracją NOWOŚĆ!
- ZARZĄDZANIE W LOGISTYCE MIĘDZYNARODOWEJ NOWOŚĆ!
- ZARZĄDZANIE SIECIAMI TELEINFORMATYCZNYMI NOWOŚĆ!
- INNOVATIONS MANAGEMENT– zarządzanie wizerunkiem i innowacjami NOWOŚĆ!
- ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA NOWOŚĆ
zwalczanie terroryzmu
obrona terytorialna
policja i służby specjalne
 
PEDAGOGIKA
- RESOCJALIZACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
- PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
- OPIEKA NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU    NOWOŚĆ!
- EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 
Przypis
należności
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
900 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0
* ceny dotyczą tylko I roku studiów
 
>>Pedagogika<< i >>Administracyjno–Ekonomiczny<< II stopień*
 
ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNY
- MENADŻERSKO – PRAWNA
- INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT NOWOŚĆ!
- MENADŻER PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
- MENADŻER PROCESÓW INWESTYCYJNYCH NOWOŚĆ!
- MENADŻER MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMY
- MENADŻER INSTYUTCJI/  FIRMY TURYSTYCZNEJ
- MENADŻER HUMAN RESOURCES NOWOŚĆ!
- MENADŻER E – COMMERCE
 
PEDAGOGIKA
- EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
- OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA
- RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
Przypis
należności
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2997 333 333 333 333 333 333 333 333 333      
* ceny dotyczą tylko I roku studiów
 
 
Studia Podyplomowe
Studia nawet w 2 semestry!
 
Zapraszamy na nowe studia podyplomowe.
Zajęcia rozpoczynają się od drugiego semestru:
 
TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII
DORADZTWO I POŚREDNICTWO ZAWODOWE
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI REWALIDACJI
DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU
LOGOPEDIA SZKOLNA
 
Przypominamy również, że rozpoczęły się studia podyplomowe na następujących kierunkach:
 
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika oraz
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 
Są jeszcze ostatnie wolne miejsca w tych grupach – możesz dołączyć do studiujących na tych kierunkach!
 
Zapraszamy również do rejestracji on-line na studia podyplomowe, które planujemy uruchomić w październiku 2017:
 
Asystent rodziny
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Przygotowanie pedagogiczne
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Socjoterapia
Studium pomocy psychologicznej
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego
Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej