Mityng Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Zapraszamy studentów, wykładowców i pracowników KJ-TSW na otwarty – informacyjny mityng Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, który odbędzie się w siedzibie uczelni w dniu 7 maja 2014 roku o godzinie 18.00.

Celem mityngu będzie poznanie struktury, funkcji i zadań Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz uzyskanie wiedzy na temat formuły mityngów, jak również nabycie kompetencji do nawiązywania współpracy w zakresie działalności profilaktycznych. Po części zasadniczej mityngu zaplanowana została dyskusja na temat miejsca Wspólnot AA w szeroko pojętej terapii i profilaktyce uzależnień z udziałem przedstawicieli zainteresowanych środowisk.

Uczestnikami spotkania będą członkowie wspólnoty AA z Torunia, kadra i studenci KJ-TSW oraz zaproszeni goście w osobach: sędziów Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych z Torunia, kuratorów sądowych z Torunia, przedstawicieli MOPR wydziału interwencji kryzysowej z Torunia, przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień, przedstawicieli Aresztu Śledczego w Toruniu.

Udział w tak zorganizowanej formule mityngu AA będzie stanowił ciekawe doświadczenie edukacyjne i zawodowe.

Osoby zainteresowane udziałem w mityngu proszone są o kontakt z dziekanatem kierunku „Pedagogika”.