Międzynarodowa współpraca KJ-TSW


Rozwija się międzynarodowa współpraca
Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej

Rozmowy przedstawicieli Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z czołową uczelnią chińską.

 
W najbliższych tygodniach, do Chin udadzą się przedstawiciele Kolegium Jagiellońskiego TSW. Celem ich wizyty, będzie przygotowanie wspólnych projektów edukacyjnych i naukowych w roku akademickim 2014/2015 i w kolejnych latach.
Partnerem w tych rozmowach po stronie chińskiej, jest jedna czołowych Uczelni chińskich, stąd podjęcie kontaktu z naszą Uczelnią dowodzi dużego uznania partnerów chińskich, dla naszych dotychczasowych osiągnięć.
Bliższe szczegóły projektu przedstawimy w przyszłym tygodniu, po spotkaniu z przedstawicielami Ambasady chińskiej w Warszawie.


Wizyta przedstawicieli Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej w Stanach Zjednoczonych

Trwają przygotowania do wizyty przedstawicieli Kolegium Jagiellońskiego TSW w Stanach Zjednoczonych. Jest to następstwo wizyty, jaką na zaproszenie naszej Uczelni złożył w Toruniu prof. Krzysztof Górski z JPL Caltech/NASA.
Przedstawiciele KJ TSW będą prowadzić rozmowy na temat projektów stypendialnych oraz naukowych w Pasadenie i Houston. Dotychczasowe ustalenia dają nadzieję na bardzo interesujące przedsięwzięcia.